نامه هایی به سردبیر: “سوراخ های ضد نیوزوم” زندگی مردم را به خطر می اندازدخوانندگان می گویند که تطبیق داستان یادآوری فرماندار گاوین نیوزوم با ستونی در مورد مرگ یک بیمار سرطانی در طی بیماری همه گیر COVID حکایت داشت.


منبع: khabar-insta.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*