نامه ها به سردبیر: از چه زمانی COVID-19 سیاستمداران را به دیکتاتور تبدیل کرد؟خوانندگان این ایده را س thatال می کنند که در طی همه گیری ، دادگاه ها تقریباً همیشه باید مقررات بهداشتی را به دولت بدهند.


منبع: khabar-insta.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*